توییتر
گوگل پلاس
فیسبوک
تلگرام
پینتراست

راهبرداهای انتخاب سهام برچسب

صفحه اصلی  /  نوشته های برچسب شده "راهبرداهای انتخاب سهام"

راهبردهای انتخاب سهام: سرمایه‌گذاری درآمدیهمانطور که از نام سرمایه‌گذاری درآمدی پیداست، سرمایه‌گذاران درآمدی تلاش دارند تا درآمد ثابتی از سرمایه‌گذاری خود تولید کنند. هنگامیکه اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه یا گواهی‌های سپرده در گذشته

پس از نگاهی به سرمایه‌گذاری ارزشی و رشدی، می‌توانیم به بررسی یک سیستم انتخاب سهام ترکیبی بپردازیم که ترکیبی از نظریات این دو مکتب است: رشد در قیمتی منطقی یا GARP. سرمایه‌گذاران GARP به دنبال شرکت‌هایی هستند که تا حدی

راهبردهای انتخاب سهام: سرمایه‌گذاری رشدییکی از راه‌های تشخیص سرمایه‌گذاری رشدی مقایسه آن با سرمایه‌گذاری ارزشی است. در حالیکه امروزه سرمایه‌گذاران ارزشی به دنبال سهامی هستند که با کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند، سرمایه‌گذاران رشدی بر پتانسیل آتی