مدیریت بازار بورس وسرمایه گذاری درایران

تاریخچه ای درمورد بورس ایران ..! مدیریت بازار بورس و سرمایه گذاری درایران..!!! در دو دهه اخیر، پیچیدگی و تنوع ابزارهای مالی گسترش چشمگیری در اروپا، آمریکا و کشورهای خاور دور داشته، حتی پاره ای از این ابزارها در بازارهای مالی بین المللی مورد معامله قرار گرفته و بازارهای سرمایه در این ارتباط به شدت جهانی…

ادامه مطلب

تداوم سود و بازده‌ سهام

بازدهی سهام بورس تداوم سود و بازده‌ سهام با ترجمه فارسی گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت مالی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت کسب و کار، حسابداری مالی ، اقتصاد مالی ،برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و اقتصاد پولی   هدف مقاله تداوم سود و بازده‌ سهام ، بررسی اهمیت اقتصادی ،قیمت گذاری مولفه…

ادامه مطلب

سهام عدالت را چگونه بفروشیم ؟

سهام عدالت را چگونه بفروشیم ؟ کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می توانند از روز سه شنبه (۶ خرداد) به شعب بانک‌هایی که قبلاً در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده‌اند، مراجعه و با تکمیل  فرم‌های…

ادامه مطلب

چگونه سبد سهام تشکیل دهیم ؟

چگونه سبد سهام تشکیل دهیم ؟ سبد سهام چیست ؟ چگونه سبد سهام تشکیل دهیم ؟ به مجموعه سهام خریداری‌ شده توسط شخص سرمایه گذار ، سبد سهام می‌گویند.در واقع ، سبد سهام یا همان پرتفوی به این موضوع اشاره می‌کند که باید سرمایه خود را بین چندین دارایی مالی متفاوت – که در اینجا منظور سهام است…

ادامه مطلب
حمایت و مقاومت یعنی چی ؟

حمایت و مقاومت یعنی چی ؟

حمایت و مقاومت یعنی چی ؟ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ حمایت و مقاومت یعنی چی ؟ پیشنهاد : ابتدا تحلیل تکنیکال مطالعه شود ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ اﺳﺮارآﻣﯿﺰی در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽﺧﻄﻮط ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﭼﻘﺪر…

ادامه مطلب

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک در تحلیل تکنیکال چیست

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک در تحلیل تکنیکال چیست ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک در تحلیل تکنیکال چیست ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ و ﯾﮏ ﺳﻬﻢ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ )ﻣﺜﻼً…

ادامه مطلب

10 ترفند برای سودآوری بیشتر

10 ترفند برای سودآوری بیشتر 10 ترفند برای سودآوری بیشتر.با انجام و بررسی این ترفند ها سودآوریتان را افزایش دهید 1. چشم انداز صنایع برتر ;مهم ترین و اساسی‌ترین گام سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار، انتخاب صنعتی است که با توجه به تحولات اقتصادی، سیاسی و بین‌الملل دارای بیشترین توانایی سود و بازدهی…

ادامه مطلب

برای ورود به بورس چیکار کنم

برای ورود به بورس چیکار کنم برای ورود به بورس چیکار کنم برای ورود به بورس و ثبت نام در بورس و خرید و فروش سهام و فعالیت در تالار بورس مثل سابق دیگر نیازی به حضور فیزیکی در تالار بورس مراکز استان شهر های مختلف نیست. امروز برای معامله گری در بورس شما نیاز…

ادامه مطلب