کاری بورس

بیش از نیم دهه پیش تصمیم به گسترش تخصص خود گرفتیم و مدیریت بخشی از سبد سهام گروه های تولیدی را بدست گرفتیم. طی این سال‌ها تجربه کسب کردیم، کار تیمی را آموختیم و عملکردی قابل قبول ارائه کردیم. در سال ۱۳۹5 تصمیم گرفتیم که این بار دانش و تجربه این سال‌های خود را برای ارائه خدمات به کلیه سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به کار گیریم. پس پرتال سبدگردان کاری را تأسیس کردیم و از تیر ماه ۱۳۹5 مشغول فعالیت شدیم.نام کاری بورس را برای خود برگزیدیم و می‌خواهیم روش‌های نوین مدیریت دارایی‌‌ها را جایگزین شیوه‌های سنتی رایج در بازار ایران کنیم. ادعا می‌‌کنیم که در کاری بورس، کلیه عملیات سبدگردانی از انتخاب اوراق بهادار، تعیین ترکیب بهینه سبد و انجام معاملات گرفته تا مدیریت ریسک، بر اساس الگوریتم‌های دقیق و مطابق با استانداردهای روز دنیا انجام می‌گیرد.

تخصص شرکت

خدمات سبدگردانی-4 سال
سیگنال بورس-4 سال
آموزش و مطالعه-7 سال
تحلیل تکنیکال