مدیریت دارایی ها:

مدیریت دارایی ها، اختصاص سرمایه مشتری به انواع دارایی‌ها بر اساس شرایط و نیاز مخاطب با هدف کسب بازدهی بالاتر با ریسک کمتر تعریف می‌شود.

 

 

در کشور ما این خدمات بر روی دارایی‌هایی که در بازار سرمایه معامله می‌شوند، ارائه می‌شود. این بازار همواره به عنوان یکی از فرصت‌های سودآور و جذاب سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود، هرچند با ریسک‌هایی همراه است. هر ساله تعداد زیادی از افراد، حتی در کشورهای پیشرفته جهان، به دلیل دانش محدود و عدم آشنایی با ساز و کار بازارهای مالی با از دست دادن بخش قابل توجهی از سرمایه خود، مجبور به ترک این بازار می‌شوند. بهره مندی از خدمات شرکت‌های سبدگردان و واگذاری مدیریت دارایی‌ها به خبرگان مالی، ضمن کاهش این ریسک‌ها، سرمایه‌گذاران را در مسیر مناسب برای دستیابی به اهداف مالی خود قرار می‌دهد.

تیم مدیریت دارایی‌هایما با نیم دهه فعالیتی که در بازار سرمایه ایران حضور دارد و از شناخت و تجربه کافی برخوردار است. مشتریان ما، با هر میزان ریسک‌پذیری، می‌توانند با همراهی این تیم حضور موفقی را در بازار بورس تجربه کنند.